BPH

BPH - beteende och personlighetsbeskrivning

Vill du testa på BPH med din hund?


Styrelsen erbjuder våra medlemmar möjlighet till lägre anmälningsavgift genom att ge ett bidrag på 400 kr under resten av 2023.

Max 2 hundar per medlem/familj.

För att boka BPH kontakta din länsklubb eller sök på SKK:s hemsida www.skk.se

När du gjort ditt BPH så skicka in kopia på inbetalning och kopia från ditt BPH. Du skickar det  till kassören på volpino.suzanne@gmail.com med kontonummer dit vårt bidrag ska sättas in.


Vill du veta mer om BPH så följ den här länken till Svenska Kennelklubben 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/